Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników portalu PanDrukara.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest firma Argonium

Zakres Przetwarzania Danych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników portalu PanDrukara.pl, które są zbierane w trakcie korzystania z portalu, w tym podczas rejestracji konta, subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych oraz w ramach cookie, w celach:

 1. Rejestracji i zarządzania kontem użytkownika.
 2. Realizacji usług elektronicznych.
 3. Dostarczania treści marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody.
 4. Analiz i statystyk dla celów wewnętrznych Administratora.
 5. Rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wniosków.

Prawa Użytkowników

Zgodnie z RODO, każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przenoszenia danych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

Bezpieczeństwo Danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@pandrukara.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną.

Data ostatniej aktualizacji: [data aktualizacji]